Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är ställena en korrekt form?
Svar:
Formen ställena är korrekt som bestämd form plural av ställe. Ställen däremot är bestämd form plural av ordet ställ, ’stöd, ställning’.

I sydsvenskt och västsvenskt talspråk heter ställe ofta flera ställe och ställen i bestämd form plural. I östsvenskt talspråk används ofta ställena som bestämd form plural även för ordet ställ.

Så här böjs respektive ord i skriven svenska:
ett ställe, det där stället, flera ställen, de där ställena
ett ställ, det där stället, flera ställ, de där ställen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej