Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför heter det påläggskalv?
Svar:
Påläggskalv är en person som man satsar på med tanke på att senare kunna ge den en ansvarsfull tjänst, ofta en chefsbefattning.

Ursprungligen har ordet påläggskalv använts inom kreatursuppfödning om en kalv som är avsedd för avel. Ordet har senare börjat användas i bildlig betydelse om ett framtidslöfte.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej