Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det eftersom eller eftersom att?

Svar:

Eftersom kan användas i tal och i skrift på alla stilnivåer. Eftersom att förekommer mest i tal och vardagligt skriftspråk.

Många använder i dag att efter eftersom: ”Eftersom att jag är sjuk, kan jag inte komma.” Det är vanligast i talat språk men förekommer en hel del även i skrift. Att det förekommer är kanske inte så konstigt. Vi har ju andra uttryck som därför att, på grund av att, genom att m.fl. som också inleder bisats och som alla konstrueras med att. Det mest sannolika är att eftersom att används för att det liknar dem.

Oavsett det hör eftersom att alltså än så länge hemma i tal och i vardagligt skriftspråk. I normal sakprosa, som i dagstidningar, skriver man bara eftersom.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej