Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När bör man använda vilken, vilket eller vilka i stället för som?

Svar:

Det finns tre fall då det är nödvändigt eller åtminstone lämpligt att skriva vilket, vilken eller vilka i stället för som.

1. En relativsats som syftar tillbaks på hela den föregående satsen och inte på ett särskilt ord måste ofta inledas med vilket. Det heter alltså Efter studenten blev hon tangolärare i en liten stad i norra Finland, vilket hennes föräldrar inte tyckte om. Här kan man inte skriva som, eftersom det som avses är hela den föregående satsen. Däremot kan vilket i meningar av det här slaget ersättas med något som.

2. Om man vill inleda relativsatsen med en preposition, kan den inte följas av som. Man måste skriva till exempel Han hade en liten svart anteckningsbok i vilken han skrev upp alla sina nya idéer. Vill man börja satsen med som måste prepositionen flyttas till slutet av satsen: Han hade en liten svart anteckningsbok som han skrev upp alla sina nya idéer i.

3. Syftningen kan ibland bli tydligare om som byts ut mot vilken, vilket eller vilka. Det gäller särskilt när relativsatsen inte syftar på närmast föregående ord: Vi skrev en artikel om effekterna av det nya studiestödssystemet vilken väckte stor uppmärksamhet. Ett som kan tolkas som att det bara syftar på studiestödssystemet.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej