Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vissa utredningar har förutom en titel också beteckning SOU. Vad betyder det? Vissa rapporter betecknas Ds. Vad betyder det?
Svar:
SOU betyder Statens offentliga utredningar. Alla utredningar som ges ut av Regeringskansliet får denna beteckning plus årtal och nummer, t.ex. "Mångfald är framtiden". SOU 2007:50.

Promemorior och rapporter som inte är så omfattande som offentliga utredningar kan ges ut i departementsserien och får då beteckningen Ds plus årtal och nummer, t.ex. "Koncentration av länsstyrelseverksamhet". Ds 2007:28. Från början var Ds förkortning för departementsstencil, men det ordet används inte längre officiellt. I stället säger man departementsskrivelse.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej