Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva straxt?

Svar:

I skrift rekommenderar vi formen strax som är korrekt i alla sammanhang.

Straxt är en vardaglig talspråklig form. Den har bildats i anslutning till andra adverb på -t, t.ex. genast, snabbt. Formen har funnits länge i svenskan men används inte särskilt ofta i skrift.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej