Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva straxt?
Svar:
Formen strax är korrekt i alla sammanhang och den Språkrådet rekommenderar .

Straxt är en vardaglig talspåklig form, som kan användas även i mycket informellt skriftspråk. Den har bildats i anslutning till andra adverb på -t, t.ex. genast, snabbt. Den har funnits länge i svenskan men har blivit mindre vanlig, åtminstone i skrift.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej