Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan ordet styrkor användas i betydelsen 'starka sidor'?

Svar:

Styrkor används numera i betydelsen 'starka sidor': "Hans styrkor är snabbheten och spel man mot man." Tidigare kunde man bara använda det allmänna styrka i sådana fall. Genom att böja styrka i plural betonar man att något eller någon har olika starka sidor. Ofta används orden styrkor och svagheter i samma sammanhang. Styrkor har ännu en viss informell klang. I mer formell text skriver man hellre starka sidor.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej