Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är den bildliga betydelsen av guldkalv? Vad skiljer det från mjölkko?
Svar:
Den bildliga betydelsen av guldkalv förekommer i uttrycket dansen kring guldkalven, som betyder 'penningdyrkan', 'girighet': "Styrelsens dans kring guldkalven trissade upp ersättningsnivåerna till det orimliga."

Det kommer från berättelsen i Gamla testamentet, 2 Mosebok, om hur israeliterna dansade runt en guldkalv som en avgud. Moses kastade i vrede stentavlorna med tio Guds bud mot guldkalven, lät förstöra den och avrätta dem som dyrkat guldkalven.

När man avser någon eller något som ger mycket pengar och som man därför kan dra stor vinst av heter det mjölkko. Det bör alltså heta: "Henning Mankells böcker var länge förlagets mjölkko" (inte guldkalv).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej