Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man tala om fådda blommor, fådda böcker etc?
Svar:
Konstruktionen fådda blommor fyller en lucka i språket men används knappast i annat än skämtsamma eller mycket vardagliga sammanhang. I äldre tid fanns participformen fångna till verbet . Man kunde alltså tala om fångna blommor, men i dag betyder fångna 'infångade' eller 'fängslade'. I något mer formella sammanhang kan man alltså inte skriva till exempel "Tavlorna i sovrummet är fådda" utan måste använda en omskrivning: "Tavlorna i sovrummet har de fått." Komikern Lasse Brandeby lanserade uttrycket fådda blommor i tv-programmen om Kurt Olsson i slutet av 1980-talet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej