Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva Få en billig resa! eller Få två böcker på köpet!
Svar:
Det går ofta bra att använda i uppmaningskonstruktioner, men inte alltid. I uppmaningar ska egentligen den uppmanade ha möjlighet att kontrollera eller utföra den handling det uppmanas till. När man får något har man inte kontroll över det som sker och handlar inte själv. Dock används i uppmaningskonstruktioner tillsammans med andra verb som betecknar handlingar man har kontroll över: "Kom till vår fest och få många nya vänner!" I sådana samordningskonstruktioner går det bra med imperativformen . I uppmaningar som "Få en billig resa!" och "Få två böcker på köpet!" underförstås att den uppmanade ska vara aktiv och göra ett inköp av något slag. Också här fungerar .
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej