Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man eller också eller eller så i meningar som "Han gick ofta på promenad eller också/så joggade han runt sjön".

Svar:

Det vanligaste och enklaste är att skriva eller så: "Vi tar mötet nu på fredag, eller så lägger vi det tidigt på måndag." Alternativet eller också brukas även det i skrift. Båda är att betrakta som korrekta. Däremot bör man undvika att använda både också och i samma uttryck, vilket man ser ibland: "eller också så". Det har en talspråklig prägel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej