Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skrivs sammansättningar med syra: folsyreberikad eller folsyraberikad?
Svar:
Det är inte ovanligt att ordet syra får ett e i sammansättningsfogen när det står i flerledade sammansättningar som kolsyresnö. Jämför andra ord på -a, t.ex. skola men högskoleprov. När det finns risk för sammanblandning mellan orden syra och syre, är det bättre att använda formen syra t.ex. folsyrabrist (jfr syrebrist). Även där risken för missförstånd är mindre, kan man gärna använda formen syra: saltsyralösning hellre än saltsyrelösning.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej