Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är en person en legend eller en legendar?

Svar:

Legend avser framför allt en sagoliknande berättelse av visst slag. Ordet används också utvidgat om personer som är föremål för mytbildning. En sådan berättelse, händelse eller person kan betraktas som legendarisk.

Legendar har använts i skrift sedan det tidiga 1960-talet som benämning på legendariska personer, inte minst inom sportvärlden. I dag är ordet helt etablerat i svenskan. Som personbenämning går alltså legendar utmärkt att använda, även om legend är vanligare i bruket. En fördel med legendar är att det klargör att det är en människa som avses; legend kan däremot vara tvetydigt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej