Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva det verkar som om x eller det verkar som att x?

Svar:

Både som om och som att är korrekt standardsvenska.

För några decennier sedan konstruerades orden verkar, förefaller, tycks, syns, känns etc. nästan enbart med som om: Det verkar som om det ska börja regna. I dag är också som att vanligt: Det verkar som att det ska börja regna.

Som om är vanligare i formella texter än i texter med vardagligt språk och som om kan därför sägas ha ett något högre stilvärde än som att.

Ibland kan det också finnas en skillnad i betydelsenyans mellan som om och som att, där som om i sådana fall har mer hypotetisk funktion än som att.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej