Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det det verkar som om x eller det verkar som att x?

Svar:

Båda konstruktionerna är korrekta.

För några decennier sedan konstruerades orden verkar, förefaller, tycks, syns, känns etc. nästan enbart med som om: ”Det verkar som om det ska börja regna”. I dag har också som att blivit vanligt: ”Det verkar som att det ska börja regna”.

Som om och som att används i regel synonymt, och båda varianterna måste accepteras. Konstruktion utan om och att blir också vanligare: ”Det verkar som det ska börja regna”. Den varianten är mer vardaglig stilmässigt.

Ibland finns dock en viktig nyansskillnad mellan som om och som att, där som om fungerar mer som liknelse och har mer hypotetisk funktion medan som att mer uttrycker ett faktum.

”Det verkar som att du har mycket att göra” är mer ett konstaterande av att du faktiskt har mycket att göra; ”Det verkar som om du har mycket att göra” är mer av gissning eller fråga om huruvida du har mycket att göra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej