Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man förgjorda, förjordade eller förgjordade bil?
Svar:
Det bör skrivas förgjordade bil. Förgjordad är en form av förgjord, alltså en böjningsform av förgöra. Förutom grundbetydelsen ’förstöra, tillintetgöra, döda’ kunde det förr betyda ’förhäxa’, och den som är förhäxad ter sig galen, tokig, omöjlig – ”det är som förgjort”, kan man säga. Därifrån är det inte långt att använda det som nedsättande ord, och just i den användningen har den utvidgade formen förgjordad, blivit vanlig.

Formen förgjordad är antingen skämtsamt eller felaktigt bildad efter mönstret förbanna:förbannad.

Den felaktiga stavningen förjordad, som också är mycket vanlig, beror troligen på att man inte vet att ordformen hör ihop med förgöra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej