Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det att man gör något i en process eller under en process?
Svar:
Vill man säga var något görs, bör man använda i: Det görs i processen. Vill man däremot peka på när något görs, finns båda möjligheterna. Prepositionen under betonar att det rör sig om en utsträckning i tiden: Det görs (någon gång) under processen. Prepositionen i visar vid vilken ungefärlig punkt i tiden något sker utan att säga något om utsträckningen. Jämför Det hände i helgen med Det hände under helgen.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej