Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är skillnaden mellan installering och installation?
Svar:
Båda orden är substantivbildningar av verbet installera i betydelsen att ansluta något så att det blir klart att användas, t.ex. en telefon eller en tvättmaskin. Ordet installering kan sägas vara något mer inriktat på arbetets förlopp medan installation pekar framåt mot det färdiga resultatet. Likadant är det med andra ord av den här typen, t.ex. reklamering och reklamation.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej