Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man skriva en av dem som är orolig eller en av dem som är oroliga?

Svar:

Båda konstruktionerna är fullt möjliga, och båda är ungefär lika vanliga. Man kan alltså skriva både till exempel "kulturministern är en av dem som är oroliga" eller "en av dem som är orolig".

Pluralformen framhåller den grupp den omnämnda personen tillhör ("de som är oroliga"), medan singularformen lägger mer vikt vid den omnämnda personen ("kulturministern").

Pluralformen innebär att dem grammatiskt sett blir det ord adjektivet ("orolig") syftar på. Singularformen innebär att en blir grammatiskt huvudord.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej