Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan bara en chef säga jag och mina medarbetare, eller kan vem som helst säga det om sina kolleger?

Svar:

Det är vanligtvis chefer som använder frasen mina medarbetare för att tala om sina kolleger. Självklart lyssnar jag på mina medarbetare, kan exempelvis en chef säga.

Ordet medarbetare kan också användas när man talar om en arbetsplats utifrån sett: tidningens utsände medarbetare, myndighetens medarbetare erbjuds en kurs i krishantering, företaget söker nya medarbetare.

Personer som delar arbetsplats men inte har någon chefsposition över varandra kallar normalt varandra för exempelvis kollega, arbetskamrat eller, i mindre formella sammanhang, jobbarkompis.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej