Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Betyder släppa en bok detsamma som att ge ut en bok?

Svar:

Att släppa en bok betyder 'publicera, låta komma ut', vilket är detsamma som att ge ut en bok. 

Ge ut är det äldre verbet för att publicera eller offentliggöra något, och att släppa ett album, en bok eller något liknande är ett nyare uttryckssätt. Det började användas i svenskan runt 1980 och har sin bakgrund i engelskans release. Skillnaden mellan de två verben är främst stilistisk. Ge ut är mer traditionellt och passar bättre i formellare texter, medan släppa är vardagligare och därför passar bättre i texter med mindre strikt stil.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej