Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en finlandism?
Svar:
En finlandism är ett ord eller ett uttryck som används i svenskan i Finland men inte i svenskan i Sverige. Det rör sig ofta om inlån eller direktöversättningar från finskan. Exempel på finlandismer är t.ex. adjektivet kännspak som betyder 'karaktäristisk', det vardagliga verbet klotta som betyder 'kladda, kludda' och uttrycket lägga/sätta något bakom örat med betydelsen 'lägga på minnet'.

En finlandism som spritt sig i Sverige på senare tid är råddig 'rörig, stökig'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej