Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med spinndoktor?
Svar:
Med spinndoktor avses en person som ska förmedla en positiv bild till pressen, typiskt av ett politiskt parti eller en politisk idé.

Uttrycket används även utanför den politiska sfären, för liknande funktioner hos t.ex. företag och lobbyorganisationer.

Det finns andra uttryck som också kan täcka in det som avses med spinndoktor: valstrateg, valtaktiker, informationschef eller presschef.

Spinndoktor är taget från eng. spin doctor, och bakom ligger tanken att en sådan person ska "sätta spinn" på positiva rykten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej