Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När används ordet förglömma?
Svar:
Förglömma är en ålderdomlig, litterär variant på glömma. Numera används förglömma mest i uttrycket inte/icke/ej att förglömma som i meningen ”...Tommy och Annika och - inte att förglömma - apan Herr Nilsson...”, där inte att förglömma framhäver att det är särskilt viktigt att komma ihåg apan. Uttrycket används också vid uppräkningar i anslutning till det ord som man vill lyfta fram alldeles speciellt som ”vinterträdgården” i följande exempel: ”För hyresgästerna finns tillgång till restaurang, fotvård, frisör och en fin vinterträdgård inte att förglömma”.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej