Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva la som man säger i göterborgska, till exempel det går la bra?
Svar:
Ordet la i betydelsen väl förekommer i talspråket i stora delar av sydvästra Sverige. Det kan bara användas i skrift när man vill återge talspråk. I vanlig prosa skriver man väl. La har samma ursprung som väl. Man kan jämföra med en annan talspråklig form som välan.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej