Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs sammansättningar som T-korsning och U-sväng med stora eller små bokstäver?

Svar:

Sammansättningar med bokstäver som illustrerar utseendet på något, som T-korsning, S-kurva, H-koppling, X-krok, V-ringning skrivs traditionellt med stora bokstäver. Detta är det skrivsätt som anges i SAOL. Argumentet är att t.ex. en T-korsning ser ut just som ett versalt T.

Det förekommer dock också att orden skrivs med liten bokstav. I många fall ser bokstäverna likadana ut, som i s-kurva, v-ringning och x-krok, i andra fall har ordets koppling till bokstavens utseende bleknat så mycket att vi inte längre tänker på den, t.ex. i ordet t-shirt.

Men när det är viktigt att poängtera att t.ex. H-kopplingen ser ut just som ett versalt H är det förstås tydligast att använda ett versalt H.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej