Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Hon är läkare eller Hon är en läkare?

Svar:

Det vanligaste är att skriva (och säga) Hon är läkare, och det är också det vi rekommenderar.

När man vill ange att en person hör till en viss grupp, klass eller typ, alltså kategoriseras, skriver man utan artikel (en/ett): Hon har utbildat sig till läkare, Min syster är miljöpartist, Larsson fungerar som teknisk rådgivare. Det svarar på frågan Vad är NN?.

Annars har man artikel, till exempel när man vill berätta hurdan läkare hon är: Hon var en skicklig läkare, Hon är en typisk miljöpartist, Vi har en teknisk rådgivare som arbetar på deltid. Det svarar på frågan Hurdan X är NN?.

Ibland förekommer en/ett också vid kategorier: Hon är en läkare. Det kan bero på inflytande från engelskan (She is a doctor), men skulle också kunna vara en del av en utveckling som pågått i svenska i många hundra år, där en/ett får en allt vidare betydelse, från att först endast ha varit ett räkneord.

Oavsett detta förknippas meningar som Hon är en läkare med engelskt inflytande, och har därför betraktats som problematiska. Detta utgör i sig en viss grund för att undvika konstruktionen i standardsvenska. Ett annat skäl är att mycket få eller ingen tycker illa om konstruktionen Hon är läkare. Det kan vara klokt att välja den konstruktion som inte väcker irritation, oberoende av om man själv uppfattar irritationen som befogad eller ej.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej