Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur vanlig är formen böt av byta, var förekommer den, sprider den sig?
Svar:
I skriftspråket är böt inte alls vanlig. Den är typisk för personer från framför allt Stockholm och Uppland. Inget tyder på att den sprider sig, men inte heller att den försvinner. Den böjning som rekommederas i ordböckerna är: bytte, bytt.

Även om böt inte är den ursprungliga formen, så har den funnits mycket länge. Det är inte så märkligt. Den stämmer hur de rimmande orden bryta, flyta, knyta, ryta, skryta, snyta, (för)trytaböjs. Den är alltså inget tecken på en allmän övergång från svag till stark böjning, utan bara på att man som språkbrukare vill ha regelbundna mönster.

De som säger böt har gärna bytit som supinform (har/hade bytit), i linje med de talspråkliga formerna flytit, knytit o.s.v. i stället för flutit, knutit.

Byta kan även böjas bytar, bytade, bytat i sydsvenskan. De formerna är också ovanliga i skrift.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej