Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:


Hur används verbet adressera på svenska?

Svar:

Verbet adressera har flera betydelser och funktioner. Ofta använder man det för att beskriva hur man ’förser en försändelse med en adress’: Jag adresserade brevet till dig. Här finns en koppling till en andra och mer utvidgad betydelse av adressera som innebär att man ’riktar något till någon’: Regeringens varningar är adresserade till arbetsgivarna.

Slutligen kan man använda adressera med innebörden ’väcka en fråga’ och ’rikta fokus mot ett problem’: När plasten satt uppe var det dags att adressera en fråga som kommit att glömmas av, bänkskivan till köket, Vi kan inte införa en politik som undviker att adressera klimatproblemen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej