Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kan man kalla det första århundradet?

Svar:

Det kan naturligtvis benämnas det första århundradet. Men vill man ha en analog benämning till uttryck som tvåhundratalet , så blir det nollhundratalet.

Det första årtusendet blir då nolltusentalet. Det första årtiondet blir nollnolltalet.

Så här blir det. (Man brukar inte räkna med år 0.)
År 1–9 = nollnolltalet
År 10–19 = tiotalet
År 20–29 = tjugotalet
År 1–99 = nollhundratalet
År 100–199 = etthundratalet
År 200–299 = tvåhundratalet
År 1000–1099 = tiohundratalet
År 1900–1999 = nittonhundratalet
År 2000–2099 = tjugohundratalet
År 1–999 = nolltusentalet
År 1000–1999 = ettusentalet
År 2000–2999 = tvåtusentalet

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej