Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skapar man ett verb till konflikt?
Svar:
Även om verb till konflikt saknas i ordböckerna, förekommer sådana i språkbruket. Vi har hittat belägg på konflikta och på konfliktera.

Konflikta är bildat på enklast möjliga sätt efter mönster av kontakta. Det är inte så vanligt för verb bildade till ett ord med främmande ursprung med betoning på senare led. Det normala är att verb till sådana ord bildas med ändelsen era, alltså konfliktera.

Ett verb till konflikt kan betyda olika saker: 1) stå/vara i konflikt med 2) utlysa facklig konflikt. Det verkar som om konfliktera är vanligast i betydelse 1, och konflikta i betydelse 2. En sådan betydelseuppdelning är inget idealiskt tillstånd. Det vore bättre att ha en enda verbform med båda betydelserna. Den mest traditionella formen konfliktera har kanske största chansen. Ibland uppfattas de enkla a-bildningarna nämligen lite negativt eller skämtsamt, jämför konsultera och konsulta. Men ur språkvårdssynpunkt finns inget att anföra mot dem, och som sagt vi har redan fullt seriösa ord som kontakta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej