Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder vika ned sig?
Svar:
Det betyder detsamma som vika sig, d.v.s. 'ge efter för trycket, ge upp'. Den längre frasen vika ned (ner) sig har varit populär i sportspråket sedan 1980-talet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej