Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter frukten grape eller grapefrukt?
Svar:
Den allmänna benämningen på frukten är grapefrukt. Formen grape är en talspråklig kortform. Den är vanlig i finlandssvenskan. Den brukar inte tas med i ordböcker.

Ordet grapefrukt är ett lån från engelskans grapefruit, som är bildat av orden grape ’klase’ och fruit ’frukt’. Frukten heter så därför att den växer i klasar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej