Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är hörselimplantat samma sak som kokleaimplantat?
Svar:
Det kan vara så. Kokleaimplantat är i dag den vanligaste typen av hörselimplantat. Därför säger många hörselimplantat för kokleaimplantat. Eftersom hörselimplantat är lättare att begripa än kokleaimplantat fungerar det bra i allmänspråket. I fackspråk skiljer man mellan olika hörselimplantat: mellanöreimplantat, hörselnervsimplantat och kokleaimplantat.

Behöver man vara precis och vill använda ett svenskt ord i stället för kokleaimplantat, kan man säga snäckimplantat, men det ordet är inte lika utbrett som hörselimplantat eller kokleaimplantat.

Kokleaimplantat ['kåkklea-] är den medicinska termen för ett hörseltekniskt hjälpmedel som opereras in i öronsnäckan.

Cochlea är det latinska ordet för 'snigel', som i sin tur kommer från grekiska kokhlias, som betyder 'snigel, skruv' och kokhlos 'spiralsnäcka'. I svenskan bör ordet stavas med k, d.v.s. kokleaimplantat.

Den förkortning som finns för kokleaimplantat är ci [se:i:] och den grundar sig på den latinska stavningen. Det bästa och tydligaste är att säga ut ordet och inte använda någon förkortning alls, men om man behöver göra det är det ci. Den används också i svenskt teckenspråk. Det finns flera exempel i svenskan där förkortningar inte stämmer med den svenska formen av det bakomliggande uttrycket, t.ex. intelligenskvot som ofta förkortas iq (från eng. intelligence quotient) och tuberkulos, som förkortas tbc (från lat. tuberculosis).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej