Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad heter presens av stjälastjäl eller stjäler?
Svar:
Stjäl är den presensform som förekommer i alla ordböcker, medan stjäler är en form som hör hemma i sydsvenskt talspråk.

Normalt bildas presensformer med en ändelse, t.ex. -er, som följer, springer, läser. Men några verb uppför sig annorlunda. Det gäller bl.a. stjäla (presens stjäl), gala (gal), mala (mal), tåla (tål), lära (lär). Karaktäristiskt för den här gruppen är att stammen slutar på lång vokal + /l/ eller /r/ och att de antingen har stark böjning (stjäla, stal, stulit; gala, gol, galit) eller böjs med -de och -t (mala, malde, malt; tåla, tålde, tålt; lära, lärde, lärt).

Verb som böjs med -ade, -at hör däremot inte hit, även om stammen slutar på lång vokal och /l/ eller /r/, t.ex. skvala och tjura som alltid har presensändelsen -ar : skvalar, tjurar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej