Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Finns ordet dubbelkusin?

Svar:

Ja, det finns, men både ordet och företeelsen är ganska ovanliga. Dubbelkusin är man, om man är kusiner på både mors- och farssidan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej