Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva å andra sidan utan att först ha skrivit å ena sidan?
Svar:
Det går oftast bra att använda å andra sidan utan att det tidigare stått å ena sidan. Det är vanligt att frasen då används i betydelsen ’men’, ’däremot’. I mycket formella texter, där läsaren ofta har höga förväntningar på logik och struktur, bör man dock undvika ett ensamt å andra sidan. Med å ena sidan är det annorlunda. Det måste alltid följas av ett å andra sidan.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej