Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder stissig?
Svar:
Det betyder ’stirrig, uppjagad, spattig’.

Det finns belagt i tidningstext från 1995, men det kan ha funnits längre i talspråket i vissa delar av landet. Det är ett slangord.

Det ser ut som en variant av ordet stirrig eller nybildning som uppstått genom en sammansmältning av stirrig och stressig/stressad.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej