Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Måste det heta både kallt och blött eller går det i dag bra även med både kallt men också blött?

Svar:

Det traditionella rådet är att man efter både förväntar sig ett och: Här är det både kallt och blött. Utan både kan man sätta in ett men: Här är det kallt men också blött. Ett alternativ är konstruktion med inte bara och utan: Här är det inte bara kallt utan också blött.

I dag är det i bruket mycket vanligt att de två första uttryckssätten kombineras, inte minst i talat språk men allt oftare även i skrift: Här är det både kallt men också blött. En sådan formulering är knappast sämre ur begriplighetssynpunkt, men den anses än så länge ha en vardaglig stilprägel. I sakprosa – medietexter, akademiska texter, myndighetstexter etc. – bör man därför låta både följas av och.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej