Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Måste det heta både kallt och blött eller går det i dag bra även med både kallt men också blött?

Svar:

I formellt skriftspråk rekommenderar vi att låta både följas av och.

Det traditionella rådet är just att man efter både förväntar sig ett och: Här är det både kallt och blött. I dag är det dock vanligt att de två första uttryckssätten kombineras, inte bara i talat språk utan även i skrift: Här är det både kallt men också blött. En sådan formulering är inte sämre ur begriplighetssynpunkt, men den anses än så länge ha en vardaglig stilprägel.

Ibland kan det också fungera bra att använda andra konstruktioner. Utan både kan man sätta in ett men: Här är det kallt men också blött. Ett annat alternativ är att använda inte bara och utan: Här är det inte bara kallt utan också blött.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej