Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det anpassa till eller anpassa efter?

Svar:

Det kan heta både anpassa till och anpassa efter, men anpassa till är vanligare.

I enstaka fall är anpassa efter att föredra som i uttrycket anpassa något efter någons önskemål.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej