Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det anpassa till eller anpassa efter?
Svar:
Det kan heta både anpassa till och anpassa efter, men anpassa till är vanligare.

I enstaka fall är anpassa efter att föredra som i uttrycket anpassa ngt efter ngns önskemål.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej