Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det ett svenskt ord för engelskans grooming i betydelsen 'förberedelse för sexuellt utnyttjande av barn'?
Svar:
Fenomenet att en vuxen person etablerar en förtroendefull kontakt med barn, normalt via internet, i syfte att senare kunna begå sexuella övergrepp mot dem, kallas på engelska grooming.

Det finns inget inhemskt svenskt ord för detta, utan man använder det engelska ordet grooming som lånord, ibland i försvenskad form gromning. I valet mellan dessa förordar vi den svenska formen. Verbet blir då groma med uttalet /gro:ma/, som rimmar på zooma. Verbalsubstantivet (det man gör) blir gromning efter mönstret zooma:zoomning. Förövaren kallas gromare och den som blir utsatt blir gromad. Man kan också lägga till nät som förled, eftersom det oftast handlar om kontakt via nätet: nätgroma, nätgromning, nätgromare och nätgromad.

En nackdel med groma, gromning etc. är att dessa ord, precis som de engelska orden, också förekommer i icke-kriminella sammanhang, nämligen om skönhetsvård eller vård och trimning av hästar m.m. Det beror på att grundbetydelsen i engelskan av grooming är just 'skötsel, vård, trimning'. I den användningen är det fortfarande vanligast i svenskan med den engelska formen. Det är tveksamt om man skulle behöva använda det engelska ordet här. Det är bättre att säga just (skönhets)vård, skötsel, trimning. Men om man nu vill ha det engelska ordet, bör man hantera det på samma sätt oavsett betydelse vad gäller stavning, alltså groma som verb och gromning som verbalsubstantiv.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej