Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När började man säga tågstation i stället för järnvägsstation?

Svar:

I dag är tågstation lika accepterat som järnvägsstation. Det var på 1970-talet som tågstation började dyka upp. Det har sedan blivit allt vanligare. Det togs med i trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som kom ut 2006. Även tåglinje och tågvagn togs med som nya ord där. Men järnvägsstation, järnvägslinje och järnvägsvagn behölls i ordlistan och är alltjämt kvar.

Det finns sådana här parallella bildningar sedan tidigare: järnvägsbiljett, järnvägsfärja, järnvägsförbindelse, järnvägskupé, järnvägsresa, järnvägstrafik, järnvägstunnel och tågbiljett, tågfärja, tågförbindelse, tågkupé, tågresa, tågtrafik, tågtunnel.

Variationen beror på att man ibland vill betona själva vägtypen – järnväg, i motsats till landsväg, ibland själva transportmedlet – tåg, i motsats till bil, flyg eller båt.

Variationen kan accepteras bortsett från fall där det ena förledet verkar naturligare, t.ex. tågfönster, tågsätt (tågset) respektive järnvägsbygge, järnvägskorsning, järnvägsövergång .

Att det heter train station på engelska kan möjligen ha bidragit till att tågstation har blivit vanligare. Men sannolikt är förhållandet att det finns så många andra ord med tåg- som förled viktigare. Vidare är det nog viktigt att busstation började bli vanligare på 1960-talet. Då kom bussar som ersatte rälsbussarna. Det kan också spela in att det alltid heter pendeltågsstation. Det finns stationer där både pendeltåg och fjärrtåg går. Slutligen kan det faktum att tåg- är kortare än järnvägs- bidra till att många väljer tåg-.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej