Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva så som eller såsom?

Svar:

Det beror på vilken betydelse man vill ha fram. Såsom (hopskrivet) är vanligast och används i flera olika betydelser:
1) i betydelsen ’liksom’: Han spelar fotboll, såsom sin syster.
2) i betydelsen ’i rollen som’: Såsom din lärare kan jag inte acceptera att du skolkar.
3) i betydelsen ’till exempel’: Vanliga människor såsom du och jag.

Så som (särskrivet) används i betydelsen ’på det sätt som, på sådant sätt som’: Så som jag ser det, krävs en förenkling.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej