Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är urskillning och urskiljning samma sak?
Svar:
Ja och nej. Ordböcker anger en betydelseskillnad mellan ett mer konkret urskiljning 'avskiljande' och ett mer abstrakt urskillning '(gott) omdöme, förstånd'.

I anslutning till det heter det enligt ordböckerna också urskillningsförmåga och urskillningslös.

I språkbruket blandas dock orden lätt ihop. Detta är begripligt. Båda formerna går tillbaka på verbet skilja. Betydelseskillnaden är liten. Båda formerna borde erkännas som korrekta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej