Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det komma i dagen eller komma i dagern?
Svar:
Det korrekta uttrycket är komma i dagen. Innebörden av dagen här är ’(öppet) läge i vilket ngt kan synas i motsats till det som är täckt (av jord); särsk. om berg ovan jord’ (från Nationalencyklopedins ordbok). Det är alltså ordet dag som ligger bakom.

Det finns ett snarlikt uttryck komma i en ny dager, ungefär ’ses i en ny belysning/ett nytt ljus’. Där är det ordet dager som ligger bakom.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej