Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda nogsam?
Svar:
Adjektivet nogsam i betydelsen ’tillräcklig, tydlig; omsorgsfull, noggrann’ har sitt ursprung i lågtyskans nochsam och har funnits i svenskan sedan 1500-talet, sedermera i synnerhet som adverb: ”De undvek nogsamt att hälsa på varandra”. Men den adjektiviska användningen har hela tiden levt ett stilla liv vid sidan om, vilket framgår av Svenska akademiens ordbok, t.ex. här i ett exempel från 1923: ”Han fick nogsam under­rättelse om, var kon låg”. Nu verkar den adjektiviska användningen vara på frammarsch.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej