Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det enklast möjliga sätt eller enklaste möjliga sätt?
Svar:
Båda anses rätt.

Egentligen borde sådana här konstruktioner med superlativ + möjlig bildas med bestämd form av superlativet (enklaste, största, bästa o.s.v.), men oböjd form (enklast, störst, bäst o.s.v.) har dock i vissa fall länge varit så vanlig att den är helt godtagen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej