Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man Svanenmärkt, svanenmärkt, Svanmärkt eller svanmärkt?
Svar:
Vill man fokusera på själva namnet på märkningen, t.ex. när man nämner det tillsammans med andra märkningar, använder man stor bokstav: ”Svanen, Bra miljöval, KRAV – benämningarna på de olika miljömärkningarna är många.” I sammansättningar är både bestämd form (Svanenmärkt) och obestämd form (Svanmärkt) möjliga. Etablerade sammansättningar har ofta förledet i obestämd form (jfr Folkpartiledare, Riksbankschef, inte Folkpartiletedare, Riksbankenchef). Det gäller särskilt sammansättningar där förledet är beskrivande eller har mindre tydlig namnkaraktär. Så är det i detta fall: det är ju en symbol i form av en svan utsatt på förpackningen. Skriv alltså gärna Svanmärkt. Att benämningen är beskrivande innebär dock också att många skriver den med liten bokstav. Det kan vara rimligt om man snarare utgår från det som en typ av miljömärkning. Då gäller obestämd form: ”Den här förpackningen är både svanmärkt och rättvisemärkt”.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej