Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det föreläsning i något eller föreläsning om något?
Svar:
Det kan heta både föreläsning i något och föreläsning om något. Det går lika bra att säga ”en föreläsning i krishantering” som ”en föreläsning om krishantering”.

Det finns emellertid en viss skillnad i användning. Prepositionen i används ofta vid välavgränsade ämnesområden. Det heter t.ex. ”en föreläsning i neurologi”. I alla övriga fall används om som t.ex. ”en föreläsning om epilepsi”, ”en föreläsning om hjärnans funktioner” och ”en föreläsning om hur hjärnan fungerar”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej