Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Uttalar man intervju som /intervju/, eller som /interjuv/, som man också hör ibland?

Svar:

Ordet intervju är ett lån från engelskans interview och det uttalas därför som i engelskan: /intervju/. Att man ibland också hör uttalet /interjuv/ beror på att svenskan vanligen inte har ljudkombinationen v+ j. Därför låter detta ovanligt, vilket är förklaringen till att många ändrar ordningen på ljuden så att uttalet bättre stämmer överens med svenskans vanliga uttalsregler.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej