Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur heter var och en i genitiv?
Svar:
Var och en kan i genitiv heta både vars och ens och var och ens. Det går lika bra att skriva t.ex. ”undervisningen anpassas efter vars och ens behov” som ”... efter var och ens behov”.

Med formen vars och ens lyfts de enskilda leden fram var för sig. Med var och ens uppfattas frasen som ett fast uttryck där man inte fokuserar på de enskilda orden utan på frasen som helhet.

I skriven text är formen vars och ens vanligare än var och ens, vilket inte betyder att formen var och ens är ovanlig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej